Leegstand biedt kansen!

Leegstand biedt kansen!
waardecreatie door slimme tijdelijke invulling van leegstaande panden

Zonde
De maatschappelijke kosten van leegstand zijn hoog. Niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor omwonenden, gemeente en andere vastgoedbezitters. Doodzonde, vinden ze bij de Ruimteregisseurs.


Kansen
Frans Taminiau, directeur van het Delftse bedrijf, ziet in tijdelijke leegstand vooral kansen. ?Leegstand is een fase in een proces van transitie?, zo zegt hij. ?En die fase kun je prima gebruiken om de transitie te sturen en langere termijn doelstellingen een stukje dichterbij te brengen?.

Tijdelijk gebruik
Dat kan volgens de Ruimteregisseurs door te kiezen voor een slimme tijdelijke invulling van de leegstaande panden. Een invulling die bijdraagt aan de economie, de levendigheid en de sociale cohesie in de wijk. Een invulling bovendien, die voor alle belanghebbenden iets toevoegt.

Regie
De ambities zijn dus hoog. ?Klopt?, zeg Taminiau, ?Om dat te realiseren moet je de juiste partijen vinden, ze laten samenwerken en alle belangen managen. Maar wij heten niet voor niets de Ruimteregisseurs?.

de Nieuwe Tijdelijkheid
Speciaal voor woningcorporaties hebben de Ruimteregisseurs de Nieuwe Tijdelijkheid ontwikkeld. Daarbij wordt de tijdelijke invulling vooral ingezet als instrument om de maatschappelijke rol van de corporatie te versterken. De dialoog en samenwerking met de diverse belanghebbenden staat centraal. Door die interactie is zo?n project een vorm van activity based community development.

Bron: Nujij.org Persberichten

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten