GroenLinks verbaasd over uitspraken Timmermans?

11 februari 2010

GroenLinks is verbaasd over de uitspraken van staatssecretaris Frans Timmermans (Europese zaken). Hij zei vandaag dat de Europese natuurregels te weinig ruimte laten om rekening te houden met specifieke nationale omstandigheden. Volgens GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi is het kabinet hardleers. Dibi stelde vandaag schriftelijke vragen over de kwestie.

?Eerst schrijft Balkenende een briefje aan voorzitter van de Europese Commissie Barroso met het verzoek de Europese natuurregels af te zwakken. Balkenende kreeg nul op rekest en nu doet Timmermans het nog eens dunnetjes over, aldus Dibi.

Timmermans vindt dat Nederland in het verleden te weinig ruimte heeft bedongen om rekening te houden met nationale omstandigheden. Dibi: ?Ik weet eerlijk gezegd niet waar hij het vandaan haalt. Barroso was in antwoord op de brief van Balkenende glashelder. Er zit genoeg flexibiliteit in de Europese natuurregels?.

In tegenstelling tot het kabinet vindt GroenLinks het wel belangrijk om de natuur te beschermen. Ik raad Balkenende en Timmermans aan om eens vanachter hun bureaus te komen en de natuur in te gaan. De groene ruimte staat in Nederland voortdurend onder druk. Woningbouw, nieuwe wegen en intensieve veelteelt vragen allemaal om ruimte. Juist dan is het belangrijk om met elkaar af te spreken dat we niet elk groen gebied gaan asfalteren, aldus Dibi.

Tofik Dibi

Schriftelijke vragen van het lid Dibi aan staatssecretaris Timmermans over Natura 2000 (ingezonden op 11 februari 2010)

1) Kent u het bericht Nederland doet meer dan Europa vraagt bij Natura 2000?? (a)

2) Kunt u aangeven op welke voorbeelden u doelt met de dikke koppen die Nederland zet op Europees beleid voor Natura 2000?

3) Hoe interpreteert u de brief van EC-voorzitter Barosso aan premier Balkenende, waarin deze aangaf van mening te zijn dat Nederland voldoende beleidsruimte heeft om invulling te geven aan economische ontwikkeling binnen de Natura 2000 richtlijn?

4) Kunt u aangeven op welke Europese voorschriften u doelt, wanneer u zegt dat Nederland in het verleden veel te weinig ruimte bedongen heeft om rekening te houden met nationale omstandigheden?

5) Bent u in elk ander geval ook tegenstander van koppen op Europees beleid? Zo nee, in welke gevallen acht u dergelijke koppen dan wel wenselijk en waarom?

6) Kunt u aangeven bij welke gelegenheid en op welke wijze ambtenaren van Vrom en LNV als ze hun zin niet krijgen het alsnog via Europa gedaan te krijgen?

7) Kunt u aangeven over welke zaken u spreekt als u het heeft over ambtenaren die hun zin niet krijgen in Nederland?

8) Kunt u de Tweede Kamer een afschrift sturen van de brief die het kabinet gestuurd heeft aan de nieuwe Eurocommissaris Hahn, conform de motie 32123-XIV-147 van Van Gent?

Bron: Nujij Persberichten

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten