De laatste klimaatsverandering voltrok zich in minder dan een jaarDe meest recente klimaatverandering, tijdens de laatste ijstijd, zou zich een pak sneller hebben voltrokken dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens de Sunday Times gebeurde die in nauwelijks zes maanden tijd.

Tot nu toe dachten wetenschappers dat het zeker tien jaar duurde voordat die laatste ijstijd, zowat 12.800 jaar geleden, het noordelijk halfrond letterlijk bevroor. Maar volgens professor William Patterson, die geologie doceert aan de Canadese universiteit van Saskatchewan, ging dat een heel pak sneller.

De conclusies van Patterson sluiten aan bij een reeks andere recente waarschuwingen dat ons klimaat zeer wisselvallig is en onder bepaalde omstandigheden in zeer korte tijd van warm naar koud kan evolueren, of omgekeerd.

De laatste ijstijd kwam tot stand door een plotse vertraging van de Golfstroom, waardoor een ijslaag zich vanaf de Noordpool honderden kilometers zuidwaarts kon verplaatsen, met een drastische afkoeling as gevolg. Dat gebeurde, zoals eerdere boringen in het Groenlandse ijs aantoonden, ongeveer 12.800 jaar geleden.

Het vermoeden bestond dat die ommekeer tamelijk snel verliep. Patterson en zijn medewerkers hebben nu berekend hoe snel die ommekeer precies verliep, na onderzoek van modderbezinksels in Laough Monreagh, een meer in het westen van Ierland.

Op basis daarvan stelt de professor dat minder dan een jaar verstoring van het normale Golfstroompatroon voldoende kan zijn geweest om ijs te laten ontstaan in gebieden waar nooit eerder ijs lag en dat de Golfstroom als gevolg daarvan zijn normale route niet onmiddellijk kon terugvinden. Daarom duurde de meest recente koudegolf zowat 1.300 jaar.

Veel wetenschappers vrezen dat door de opwarming van de aarde de ijskap op de Noordpool gaat smelten en dat een vergelijkbare uitwerking zou kunnen hebben op de stromingen in de oceanen.


0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten