Trouwen met minderjarige mag niet meer


 
Nederland zal nog uitsluitend huwelijken erkennen, als de bruid en bruidegom beiden 18 jaar of ouder zijn. Deze regel geldt straks ook voor de erkenning van buitenlandse huwelijken en voor alle buitenlanders die in Nederland trouwen. Momenteel erkent Nederland huwelijken die in het buitenland zijn gesloten, als beide partners minimaal 15 jaar zijn.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft de Tweede Kamer dinsdag geschreven dat hij met deze verandering uithuwelijking en gedwongen huwelijken wil tegengaan. Het kabinet heeft begin oktober een pakket maatregelen aangekondigd om huwelijksmigratie aan banden te leggen. Daarin werd al geopperd om buitenlandse huwelijken met een minderjarige niet langer te erkennen.

De bewindsman breidt zijn oorspronkelijk plan uit met de maatregel dat ook huwelijken die naar buitenlands recht in Nederland worden gesloten, niet meer worden erkend, als de partners niet allebei 15 jaar zijn. Bij zo'n huwelijk gaat het om twee partners die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken en hier trouwen volgens het recht van hun vaderland.


0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten