De politie moet bezuinigen: Gevolg minder blauw op straat


De politie moet bezuinigen, dus gaan er posten dicht. Maar het zijn er wel erg veel. Sommige gemeentes huren zelfs beveiligers in.
De afgelopen vijf jaar zijn er 74 politieposten op slot gegaan. Van de 434 posten in 2004 zijn er nu nog 360 over. Het totale aantal sluitingen ligt waarschijnlijk nog hoger. Vijf korpsen, waaronder Haaglanden en Amsterdam-Amstelland, hebben geen cijfers overgelegd.

De politieposten zijn gesneuveld door de geldnood waarmee de korpsen kampen. Begin dit jaar plaatste minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken Friesland, Drenthe, Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord al onder financieel toezicht.
Zes andere korpsen ontsprongen op het nippertje de dans en konden het gat in de begroting dichten door financiële reserves aan te spreken. ‘De hoofden raken onder water,’ stelt Piet Deelman, voormalig korpschef en voorzitter van de stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP).
Begin dit jaar werd duidelijk dat Friesland bij de nieuwbouw van enkele nieuwe politiebureaus en een arrestantencomplex de begroting uit het oog was verloren. Het resultaat: een negatief saldo van 69 miljoen euro. In de bezuinigingsronde die volgde, werden andere posten geofferd. De plattelandsregio telt nu nog twintig bureaus, in een regio met eenendertig gemeenten.

Ook in andere regio’s staan er nog bureaus op de tocht, zoals in Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Deze maand moet duidelijk worden hoe de korpsen de bezuiniging van minister Ter Horst, van 148 miljoen in 2010 oplopend tot 206 miljoen in 214, gaan realiseren.
In Hollands Midden zijn de afgelopen vijf jaar twintig bureaus op slot gedaan, waarvan er twaalf zijn vervangen door een steunpunt met beperkte openingstijden.

Ook de enige politiepost in Bodegraven is nu in gevaar. Burgemeester Lokker doet er alles aan om sluiting te voorkomen. ‘Ik ben nog altijd opdrachtgever en verantwoordelijk voor mijn 22.000 inwoners’, zegt hij strijdlustig. ‘Mevrouw Ter Horst mag hier rustig een kopje koffie komen drinken, maar over sluiting van onze politiepost valt niet te onderhandelen.’
Ook de wijkposten zijn het haasjeBehalve de bureaus zijn er de laatste jaren ook veel kleinere wijkposten geofferd die een aantal uur per week open waren, geven diverse korpswoordvoerders aan. Alleen al in Zeeland werden begin dit jaar zeven van deze posten gesloten.

Cijfers over 2008 wijzen uit dat er 1,2 miljoen geweldsdelicten, 2,1 miljoen vermogensdelicten en ruim 2,5 miljoen vandalismedelicten zijn gemeld. Tachtig procent hiervan gebeurde in de woonplaats van degene die aangifte deed, en meer dan de helft in de eigen woonwijk. En de praktijk wijst uit: zodra de wijkpost verdwijnt, verdwijnt ook de agent uit de buurt.
Wiep van der Pal van politievakbond ACP: ‘Ik was pas op werkbezoek in Hollands Midden. De wijkagent had alles onder controle, tot hij uit de wijk werd geplaatst. Toen nam de rotzooi op straat weer toe.’ Ook veel agenten maken zich zorgen over de veiligheid in de wijken. Uit een enquête van de SP onder ruim 8.500 dienders blijkt dat 71 procent meer de wijk in wil, maar binnen blijft vanwege bureaucratische rompslomp. En 69 procent denkt dat de veiligheid in de buurt zal toenemen als er meer wijkposten bijkomen.

Veel gemeenten nemen nu hun eigen voorzorgsmaatregelen. In Meerssen, Zuid-Limburg, was vorig jaar een groep jeugdige raddraaiers actief die inbraken pleegden en wat ‘onnozele baldadigheid’ uithaalden. Toen burgemeester Offermanns bij de politie aanklopte voor extra surveillances ving hij bot. ‘Ze komen ’s avonds alleen als er bloedspoed is’, vertelt hij. Hierdoor werd de kans dat ze in Meerssen de inbrekers op heterdaad zouden betrappen wel erg klein. Offermanns besloot particuliere beveiligers in te huren, goed voor een kostenplaatje van 3.500 euro per maand. ‘Het wordt een steeds groter lokaal probleem dat Ter Horst op ons bordje legt’, aldus Offermanns. Ook Roermond, Nijmegen en Zoetermeer huren regelmatig particulieren in.

De mensen die nog wel een politiepost naast de deur hebben, moeten overigens niet te vroeg juichen. De kans is groot dat ze morgen bij het doen van een aangifte binnen twee minuten weer op straat staan.

‘Als iemand op het bureau komt van wie eergisteren de auto is vernield, maken we toch een afspraak voor een later tijdstip’, zegt een woordvoerder. ‘Alleen bij een grote zaak, als er iemand in elkaar is geslagen bijvoorbeeld, is het mogelijk direct aangifte te doen.’


Tekst: Lisette van Vliet

Bron: De Pers0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten