Plasterk biedt steun aan allochtone studenten


Minister Plasterk van Onderwijs trekt de portemonnee voor niet-westerse allochtone studenten. Hij maakt dit jaar 8 miljoen euro vrij om ervoor te zorgen dat de studenten betere resultaten halen en niet meer halverwege de opleiding stoppen met hun studie. Tot 2011 wordt er in totaal 17 miljoen euro aan besteed.

Plasterk heeft een prestatiecontract getekend met vijf hbo's in de grote steden. Zij zullen het geld gebruiken voor onder meer extra taalcursussen en betere begeleiding van de niet-westerse studenten. De onderwijsinstellingen hebben gezegd dat ze zich nog meer zullen inzetten om het studieresultaat te verbeteren.

Hogescholen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben het contract getekend. Ook zijn er streefcijfers voor 2011 opgesteld. Tot dat jaar wordt het budget verdeeld op basis van aantallen allochtone studenten, daarna gaan de prestaties van de school meetellen.

Bron: NOS Headlines


KPN SIM-Only

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten