Roken verdubbelt de kans op tuberculose


Hong Kong

Een Taiwanese studie heeft uitgewezen dat rokers twee maal zoveel kans lopen actieve tuberculose te ontwikkelen dan mensen die nog nooit hebben gerookt. De onderzoekers willen met hun bevindingen de overheid stimuleren een strenger rookbeleid te gaan voeren.
Voor de studie werden bijna 18.000 mensen uit alle lagen van de bevolking gevolgd voor een periode van drie jaar.

,,We ontdekten dat er een tweemaal zo hoog risico op actieve tuberculose is bij rokers in vergelijking met nooit-rokers." Schreef het hoofd van het onderzoek, Hsien-Ho Lin, post-doctoraal onderzoeker werkzaam bij het Brigham Hospital in Boston.

Éen op de drie mensen in de wereld is besmet met tuberculose, maar 90% van de besmette personen ontwikkelt geen ziekteverschijnselen. Bij de overige 10% ontwikkelt de tuberculose zich tot een actieve ziekte en deze mensen zullen vroeg of laat klachten krijgen, omdat hun immuunsysteem verzwakt is door de ziekte.
Om een voorbeeld te noemen: Veel mensen met HIV/AIDS sterven uiteindelijk aan tuberculose.

Onder de 17.699 deelnemers aan de Taiwanese studie waren 3.893 rokers, 552 voormalige rokers en 13.254 nooit-rokers.
Er waren 57 gevallen van actieve tuberculose ontdekt aan het eind van de driejarige studie.

Tijdens het onderzoek is er met een aantal factoren rekening gehouden, te weten geslacht, inkomen, burgelijke staat, alcohol gebruik, beroep en al dan niet wonen in een overbevolkt huis.
Desondanks waren de onderzoekers toch in staat het verband van de ziekte met roken aan te tonen.

,,Uit ons onderzoek bleek dat 17% van de tuberculose gevallen rechtstreeks aan het roken toe te schijven zijn," was éen van de conclusies.

Rokers hebben wellicht een verminderd verdedigingsmechanisme tegen virussen en bacteriele infecties, als tuberculose, in hun longen.
,,Beleidsmakers zouden met ons onderzoek, gecombineerd met wat we al wisten, rookbeleid onderdeel moeten maken van het tuberculose bestrijdingsplan.'' Aldus de onderzoekers.

Tuberculose is nog steeds éen van de meest voorkomende doodsoorzaken in de wereld; Er waren in 2007 9,3 miljoen gevallen bekend en er stierven ruim 1,8 miljoen mensen aan de ziekte.

De wereld gezonheids organisatie (WHO) heeft zichzelf als doel gesteld het aantal besmettingen per miljoen inwoners terug te brengen naar éen geval per miljoen inwoners in 2050.

Dennis Yip, assistent klinisch professor aan de Hong Kong Universiteit, verklaarde dat het onderzoek representatief is, vanwege het grote aantal deelnemers en het feit dat zij over een lange periode gevolgd zijn. ,,De gouden standaard voor wetenschappelijke studies."
,,Eerdere onderzoeken waren kleinschaliger, dit was dan wel een Taiwanees onderzoek, maar wij kennen dezelfde problematiek in China, waar de inwoners op steeds jongere leeftijd beginnen met roken, tegen de tijd dat zij veertig jaar oud zijn, hebben ze al 25 jaar gerookt." Zei Yip, die overigens geen deel uitmaakte van het onderzoeksteam.

Tekst: Chris Lewis
Vertaling: Nils Peters
Bron: Reuters


Alle anti-aging direct leverbaar

1 Reacties >>REAGEER<<:

e-liquid kopen zei

goed artikel.

Een reactie posten