De politie mag niet zo maar gekraakte woning ontruimen

Onze hoogste rechter heeft bepaald dat de politie niet op eigen houtje een kraakpand mag ontruimen. De wet geeft haar niet die bevoegdheid zonder toestemming van de rechter.

Het huisrecht is kort gezegd het recht om een ander geen toegang tot je huis te verschaffen. Als een eigenaar zijn pand langer dan een jaar niet meer in gebruik heeft, kan hij zich niet meer op een huisrecht beroepen. Indien een kraker binnen een jaar in het lege pand is gaan wonen en zich ten aanzien van dat pand wel op een huisrecht beroept, mag de politie dan de kraker verwijderen?


Ja, indien het gekraakte nog geen twaalf maanden leeg heeft gestaan dan komt de eigenaar bescherming toe op grond van de wet. Hij kan op elk moment ontruiming vorderen van zijn eigendom en de krakers zijn strafbaar op grond van het strafrecht.

Tenminste, zo was het tot nu toe.

Nee, zegt de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechter nu. De aantasting van een fundamenteel recht als het huisrecht - ook dat van een kraker – moet berusten op een wettelijke bevoegdheid. Zo’n wettelijke bevoegdheid voor strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden door de politie op last van het Openbaar Ministerie ontbreekt.

Conclusie:
De politie mag dus niet een pand ontruimen dat is gekraakt ondanks dat het nog geen jaar leegstond. Evenmin mag de politie verhinderen dat de krakers terugkeren in het pand dat zij feitelijk bewonen.

2 Reacties >>REAGEER<<:

Anoniem zei

Een eigenaar kan natuurlijk ten alle tijde d.m.v een kort geding bij de burgelijke rechter diens spoedeisend belang aantonen en daarmee een vordering tot ontruiming toegewezen krijgen. Dat hoeft niet lang te duren (in de praktijk enkele weken). Indien er sprake is van overlast, openbare orde verstoring en/of strafbare feiten kan er vanzelfsprekend ook ingegrepen worden. Maar bij het slechts wonen/verblijven is daar geen sprake van. Dat het huisrecht zo'n fundamenteel (mensen-)recht is, is een groot goed. Een venster op wezenlijke maatstaven die het menselijke beschermen.

Overigens is het natuurlijk volstrekt bezijdens de werkelijkheid te denken dat krakers die een pand kraken om daarin te wonen, een kortstondig leegstaand pand zouden uitzoeken waar ze d.m.v een kort geding net zo snel uit te ontruimen zijn als bij anti-kraak het geval is. Men zal juist de langdurig leegstaande panden blijven uitzoeken waar nu juist de wettelijke en sociaal-maatschappelijke norm voor is bepaald dat stelt dat er sprake is van een verwijtbaar verzaken van de eigendomsplicht (Leegstandswet). Bij langdurige leegstand is sprake van slecht beheer (rentmeesterschap), en zeker niet zelden is er sprake van speculatieve leegstand. Dit alles alleen al is reden om geen kraakverbod door te voeren.

Stefan zei

En volledig terecht. Er doen zich dikwijls onvoorziene omstandigheden voor waar de politie geen rekening mee houdt.

Een reactie posten