Nog geen duidelijkheid gezinsdrama Doetinchem


Doetinchem's Burgervader Herman Kaiser

Er is nog steeds geen duidelijkheid over hoe het echtpaar Jansen van de Harz in Doetinchem om het leven is gekomen. Een voorzichtige conclusie van het Openbaar Ministerie geeft aan dat er waarschijnlijk geen sprake is van een iemand die een en ander op zijn geweten heeft, maar dat het gezocht zou moeten worden in de sfeer van huiselijk geweld.

Voor burgemeester Herman Kaiser van Doetinchem aanleiding om de buurtbewoners donderdag 22 oktober nogmaals bijeen te roepen om de stand van zaken toe te lichten en om vanuit zijn verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid de voorzichtige conclusie van het OM om te zetten in zijn waarheid.

,,Ik spreek hier op persoonlijke titel, "zo hield hij na de buurtbijeenkomst de verzamelde pers voor. In het bijzijn van teamchef politie Susanne Katus memoreerde Kaiser dat hij van mening is dat bewoners van een gemeente niet langer dan strikt noodzakelijk is in onzekerheid moeten worden gelaten. ,,Dat is het standpunt dat moderne gemeenten met regelmaat innemen op instigatie ook van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ik spreek hier dan ook vanuit menselijke en professionele bewogenheid."

Mooie woorden die overigens niet werden ondersteund door het OM, noch de politiechef. Niet alleen hulden die zich in het gebruikelijke stilzwijgen, maar de officier van justitie die aangekondigd was de persbijeenkomst luister bij te zetten schitterde door afwezigheid.

De buurtbewoners hadden respect voor de burgemeester die zijn verantwoordelijkheid nam, maar weinig goede woorden over voor het OM dat zich er nog steeds op beroept dat het onderzoek niet is afgerond. ,,Hoe wil je nou dat wij ons gerustgesteld voelen doordat medegedeeld wordt dat het een familiedrama is, terwijl er nog steeds onderzoek is," zegt buurtbewoner Henk -gewoon Henk, geen achternaam-.

,,Ik begrijp de burgemeester wel, die wil zo weinig mogelijk onrust in de tent, maar hoe wil je dat nou bereiken als er geen afronding is geweest0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten