Prehistorische koningen begraven in het Noord-Brabantse zand


Museum Jan Cunen in Oss toont vanaf vandaag de resten van een uniek koningsgraf uit de IJzertijd.

Ruim 2.500 jaar geleden werd even ten zuiden van Oss een koning begraven, onder een van de grootste grafheuvels van Nederland. Archeologen van de Universiteit Leiden en medewerkers van het restauratie-instituut Restaura hebben deze heuvel de afgelopen jaren aan een nauwgezet onderzoek onderworpen en honderden minuscule bronzen voorwerpen blootgelegd en gerestaureerd. Vandaag wordt in het museum Jan Cunen in Oss een tentoonstelling geopend rond deze unieke vondst.

Het onderzoek aan de grafheuvel (langs de A50, bij knooppunt Oss-Paalgraven) vond plaats volgens een gloednieuw procédé. De resten zijn niet ter plaatse opgegraven; het complete graf werd in grote blokken gesneden en ‘gelicht’. Deze werden vervolgens in een laboratorium onderzocht door middel van röntgenstralen. Zo detecteerden de onderzoekers ruim vijfhonderd kleine, fragiele bronzen voorwerpen die met de ouderwetse onderzoeksmethode (sleuven graven, de bodem laag voor laag verwijderen) vrijwel niet intact te bergen zouden zijn. Alle voorwerpen werden verwijderd en gerestaureerd, en aan de hand daarvan kon men de prehistorische begrafenis tot in detail reconstrueren.

Ritueel landschap

Om de koning waardig te begraven bouwde men van eikenhout een grote brandstapel. Daarnaast werd met behulp van palen een ‘processieweg’ aangelegd. De overledene (een jongeman tussen de 25 en 40 jaar) werd, samen met de rijkversierde leidsels van een span paarden, op de brandstapel gelegd. Na de crematie bedekte men de resten van de brandstapel en het paardentuig met keurige rijen heideplaggen. De stoffelijke resten werden in een urn verzameld die tussen de plaggen werd geplaatst. Zo ontstond een rond grafmonument van bijna veertig meter doorsnee en minstens anderhalve meter hoog.

De grafheuvel ligt daar niet alleen; ze maakt deel uit van een uitgestrekt ‘ritueel landschap’ waar ook het beroemde Vorstengraf van Oss (dat in 1933 werd opgegraven) bij hoort. De archeologen vermoeden dat er in de buurt nog een derde koning begraven ligt.0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten