Lezen leuker dan seks ?


Maar liefst 58 procent van de Nederlanders ervaart te weinig positieve gevoelens op een dag. Dat blijkt uit een positiviteitsonderzoek van Psychologie Magazine onder 400 Nederlanders. De resultaten verschijnen in het septembernummer.

Nederlanders zijn nog altijd beter af dan Amerikanen: van hen ervaren veel minder mensen positieve gevoelens. Maar dat komt volgens de onderzoeker doordat in de Amerikaanse cultuur vooral waarde wordt gehecht aan energieke positieve gevoelens als plezier en vreugde, en veel minder aan de “rustige” gevoelens als tevredenheid of sereniteit.

Hoe ouder de Nederlander, hoe meer positiviteit hij in zijn leven ervaart. Het ervaren van te weinig positieve gevoelens blijkt verder een typische ‘vrouwenkwaal’: 64 procent heeft er last van, tegenover ‘slechts’ 52 procent van de mannen. Ook ervaren vrouwen hun gevoelens ‘extremer’. Aangezien extreem negatief zwaarder weegt dan extreem positief, haalt dat de balans omlaag.

Aan de recessie ligt het niet, vindt 59 procent van de Nederlanders. 31 procent denkt wél dat die ‘een beetje’ van invloed is op de hoeveelheid positieve gevoelens die hij of zij ervaart.

De Nederlandse man krijgt het vaakst positieve gevoelens van het omgaan met zijn partner (50 procent). Seks komt met 47 procent op de tweede plaats, gevolgd door ‘naar muziek luisteren’ (38 procent).

Seks
De Nederlandse vrouw raakt weliswaar ook het vaakst positief gestemd door haar partner (52 procent), maar dat ligt niet aan de seks – die staat bij hen pas op de elfde plaats. Vrouwen worden veel positiever van het omgaan met hun kinderen (42 procent), met vrienden (35 procent) of het lezen van een boek (30 procent).

De meeste negatieve gevoelens worden veroorzaakt door het huishouden (61 procent), het reizen van en naar werk (47 procent), werken (37 procent), omgaan met de schoonfamilie (34 procent) en het lezen van de krant (33 procent).

Kinderlozen ervaren significant minder positieve gevoelens dan mensen met kinderen: van de eerste groep haalt tweederde de verhouding 3:1 niet, onder ouders is dat iets meer dan de helft. Een relatie helpt ook voor een betere 3:1 verhouding, maar niet zoveel als het hebben van een kind.

Geld maakt wél gelukkig
Nederlanders die bovenmodaal verdienen, hebben veel meer positieve gevoelens dan de Nederlanders met een modaal inkomen. En die zijn weer veel positiever dan mensen die onder modaal verdienen. In die laatste groep heeft maar liefst 79 procent te weinig positieve gevoelens.

Op de vraag ‘Wat zou er aan uw leven moeten veranderen om meer positieve gevoelens te krijgen?’ antwoorden veel mensen dat ze meer vrije tijd willen, ander werk, een betere gezondheid of een hoger inkomen (‘Circa drie miljoen euro,’ specificeert een van hen). Voor één deelnemer (positiviteitsratio 0,9) moeten de buren verhuizen voor meer positiviteit. Een ander wil graag ‘opnieuw geboren worden’ (positiviteitsratio 1). Een groot deel antwoordt: niets – ‘Of op z’n hoogst een beetje meer zon’.

Bron: Psychologie Magazine

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten