Obama: 'Dit gaat om het leven van mensen'


WAAROM EEN HERVORMING VAN DE GEZONDHEIDSZORG NODIG IS

In de Verenigde Staten groeit het verzet tegen de hervorming van de gezondheidszorg die president BARACK OBAMA wil doorvoeren.
De president legt uit waarom die hervorming absoluut nodig is. 'Uiteindelijk draait dit niet rond politiek. Dit gaat om het leven en het levensonderhoud van mensen.'

In ons land wordt een groot debat gevoerd over de toekomst van de gezondheidszorg in Amerika. De voorbije weken ging de aandacht van de media vaak naar de stemmen die het luidst weerklonken. Wat we niet hoorden, zijn de stemmen van de vele miljoenen Amerikanen die elke dag opnieuw in stilte worstelen met een systeem dat vaak voordeliger is voor de bedrijven die gezondheidsverzekeringen aanbieden dan voor hen.

Het gaat om mensen zoals Lori Hitchcock, die ik vorige week ontmoette in New Hampshire. Lori werkt momenteel als zelfstandige en probeert een bedrijf te starten, maar omdat ze lijdt aan hepatitis C slaagt ze er niet in een verzekeringsmaatschappij te vinden die haar wil dekken. Een andere vrouw getuigde dat een verzekeringsmaatschappij geen aandoeningen aan haar inwendige organen wil dekken wegens een ongeval waarvan ze op haar vijfde het slachtoffer was. Een man verloor zijn gezondheidsverzekering terwijl hij midden in een chemokuur zat, omdat de verzekeringsmaatschappij ontdekte dat hij leed aan galstenen, iets wat hij niet wist toen hij zijn polis aanvroeg. Hij stierf omdat zijn behandeling werd uitgesteld.

Elke dag opnieuw hoor ik meer en meer van die verhalen en daarom stellen we zo hardnekkig alles in het werk om de hervorming van de gezondheidszorg dit jaar goed te keuren. Aan de bijna 46 miljoen Amerikanen die geen gezondheidsverzekering hebben, hoef ik niet uit te leggen hoe belangrijk dit is. Maar het is net zo belangrijk voor Amerikanen die wel een gezondheidsverzekering hebben.

Er zijn vier belangrijke redenen waarom de hervorming die wij voorstellen meer stabiliteit en zekerheid zal bieden aan alle Amerikanen.

Ten eerste: wie geen gezondheidsverzekering heeft, zal een beroep kunnen doen op een kwalitatief hoogstaande, betaalbare dekking voor zichzelf en voor zijn gezin - een dekking die behouden blijft ook als u verhuist, van werk verandert of werkloos wordt.

Ten tweede: de hervorming zal eindelijk helpen om de torenhoge kosten voor de gezondheidszorg onder controle te houden. Dat zal een echte besparing betekenen voor gezinnen, voor bedrijven en voor onze regering. We zullen honderden miljarden dollars besparen door het terugdringen van verspilling en ondoeltreffendheid in federale gezondheidsprogramma's, zoals Medicare en Medicaid, en door het stopzetten van ongegronde subsidies aan verzekeringsmaatschappijen die niets doen om de zorg te verbeteren, maar alles om hun winsten op te drijven.

Ten derde: we zullen door het efficiënter maken van Medicare kunnen garanderen dat meer dollars belastinggeld rechtstreeks besteed worden aan de zorg voor gepensioneerden in plaats van aan het verrijken van de verzekeringsmaatschappijen. Dit zal niet alleen helpen om te garanderen dat de gepensioneerden van vandaag kunnen genieten van de voordelen die hen beloofd werden, maar het zal op lange termijn ook de gezondheid van Medicare voor toekomstige gepensioneerden waarborgen. En door onze hervormingen zullen onze gepensioneerden ook minder betalen voor geneesmiddelen op voorschrift.

Ten slotte zal de hervorming elke Amerikaan een basisbescherming voor consumenten bieden, waarvoor de verzekeringsmaatschappijen uiteindelijk rekenschap verschuldigd zullen zijn. Uit een nationale enquête uit 2007 blijkt immers dat verzekeringsmaatschappijen de voorbije drie jaar meer dan 12 miljoen Amerikanen discrimineerden, omdat ze al leden aan een of andere ziekte of aandoening. De bedrijven weigerden deze personen te dekken, ontzegden hen een dekking voor een specifieke ziekte of aandoening of rekenden hen een hogere premie aan.

We zullen een einde stellen aan deze praktijken. Onze hervorming zal verzekeringsmaatschappijen verbieden om dekking te weigeren wegens uw medische voorgeschiedenis. En ze zullen uw dekking ook niet mogen opzeggen wanneer u ziek wordt. Ze zullen uw dekking niet mogen verminderen wanneer u ze het meest nodig hebt. Ze zullen geen willekeurig plafond kunnen plakken op het dekkingsbedrag waarop u recht hebt in een bepaald jaar of tijdens uw levensduur. En we zullen een plafond invoeren voor het bedrag dat u kan aangerekend worden voor contante uitgaven. In Amerika mag niemand nog failliet gaan omdat hij of zij ziek wordt.

Het belangrijkste is misschien wel dat we zullen eisen dat verzekeringsmaatschappijen routinecontroles, preventieve zorg en screenings zoals mammografieën dekken. Er is geen reden waarom we ziekten zoals borstkanker niet in een vroeg stadium zouden opsporen. Dergelijke screenings zijn zinvol, want ze kunnen mensenlevens redden en ook geld besparen.

Daar draait deze hervorming om. Wie geen gezondheidsverzekering heeft, zal een beroep kunnen doen op een aantal betaalbare kwaliteitsoplossingen zodra onze hervorming goedgekeurd is. Voor wie wel een gezondheidsverzekering heeft, zullen we garanderen dat geen enkele verzekeringsmaatschappij of overheidsambtenaar u belet om de gezondheidszorg te krijgen die u nodig hebt. Als u tevreden bent over uw arts, kunt u hem gerust blijven raadplegen. Als u tevreden bent over uw gezondheidszorgplan, kunt u het gerust behouden. U zult niet meer in de rij moeten staan. Het is niet de bedoeling de overheid te laten beslissen over uw gezondheidsverzekering. Ik vind dat alleen uzelf en uw dokter moeten kunnen beslissen over uw gezondheidszorg, niet de overheidsambtenaren of de verzekeringsmaatschappijen.

Het is goed dat er de voorbije maanden lang en heftig werd gedebatteerd over de gezondheidszorg. Dat is de essentie van Amerika.

Maar laten we ervoor zorgen dat we met elkaar praten, niet over elkaars hoofden heen. Natuurlijk zullen we het oneens zijn over een aantal dingen, maar laten we het oneens zijn over echte problemen, niet over wilde misvattingen over dingen die niemand echt heeft voorgesteld. Dit is een complex en cruciaal probleem dat een ernstig debat verdient.

Ondanks wat we op tv zagen, ben ik er van overtuigd dat er overal in Amerika ernstig gedebatteerd wordt aan de keukentafel. De voorbije jaren heb ik ontelbare brieven en vragen over gezondheidszorg gekregen. Sommige mensen zijn vóór de hervorming, anderen stellen zich vragen. Maar bijna iedereen begrijpt dat er iets moet gebeuren. Bijna iedereen weet dat we de verzekeringsmaatschappijen moeten verplichten hun verantwoordelijkheid op te nemen en dat we de Amerikanen een groter gevoel van stabiliteit en veiligheid moeten geven wanneer het gaat om hun gezondheidszorg.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk tot de consensus kunnen komen die we nodig hebben om dit doel te bereiken. De realisatie van de hervorming van de gezondheidszorg is dichterbij dan ooit tevoren. We krijgen de steun van de American Nurses Association en van de American Medical Association, want verplegers en artsen in ons land weten uit eigen ervaring hoe hard deze hervorming nodig is. In het Congres is er al een brede overeenstemming over zowat 80 percent van wat we proberen te realiseren. En de geneesmiddelenbedrijven hebben ermee ingestemd om geneesmiddelen op voorschrift betaalbaarder te maken voor gepensioneerden. De American Association of Retired Persons ondersteunt dit beleid en is het met ons eens dat de hervorming dit jaar moet worden doorgevoerd.

De komende weken zullen de cynici en de tegenstanders blijven proberen politieke munt te slaan uit angst en ongerustheid. Maar dit is iets om over na te denken voor de doemdenkers: wat echt schrikwekkend en echt riskant is, is het vooruitzicht niets te doen. Als we kiezen voor een status-quo, zullen elke dag opnieuw 14.000 Amerikanen hun gezondheidsverzekering verliezen. De premies zullen blijven stijgen. Ons tekort zal blijven groeien en verzekeringsmaatschappijen zullen blijven profiteren van het discrimineren van zieken.

Dat is niet de toekomst die ik wil voor mijn kinderen en voor de uwe. Dat is niet de toekomst die ik wil voor de Verenigde Staten.

Uiteindelijk draait dit niet rond politiek. Dit gaat om het leven en het levensonderhoud van mensen. Dit gaat over bedrijven van mensen. Dit gaat over de toekomst van Amerika en over de vraag of we jaren later zullen kunnen terugkijken en zullen kunnen zeggen dat dit het moment was waarop we de veranderingen doorvoerden die we nodig hadden en waarop we onze kinderen een beter leven gaven. Ik geloof dat we dat kunnen, en ik geloof dat we dit ook zullen doen.


© 2009 The New York Times

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten