Peuterspeelzaal ruim 80% goedkoper voor kind met taalachterstand
De peuterspeelzaal wordt ruim 80% goedkoper voor ouders van kinderen met een taalachterstand. Vanaf schooljaar 2009-2010 betalen die ouders gemiddeld 105 euro per jaar. Zonder taalachterstand betalen de ouders gemiddeld 645 euro.

Volgens VWS blijkt uit onderzoek dat de financiële bijdrage voor veel ouders de belangrijkste reden is om hun kinderen niet deel te laten nemen aan voorschoolse educatie.

Staatssecretaris Dijksma (OCW) wil die drempel wegnemen door de bijdrage te verlagen voor kinderen die voorschoolse educatie het hardste nodig hebben. 'Mijn streven is om geen enkel kind met een achterstand aan de basisschool te laten beginnen.'

Met het geld worden taalachterstanden bij jonge kinderen weggewerkt en wordt extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierover maakt Dijksma prestatieafspraken met de PO-Raad, besturen- en onderwijsvakorganisaties en de VNG. Dijksma: “Door al vroeg op school spelenderwijs bezig te zijn met taal, krijgen alle leerlingen een eerlijke start”.

Het geld is ook bedoeld om de overgang van voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar de vroegschoolse educatie in groepen 1 en 2 van de basisschool te verbeteren. Verder kunnen scholen het geld inzetten om de voortgang in kaart te brengen en lessen beter af te stemmen op hun leerlingen. Staatssecretaris Dijksma wil alle kinderen met een taalachterstand bereiken met voor- en vroegschoolse educatie in 2011. Bovendien moet in dat jaar de taalachterstand van leerlingen met 40 procent zijn teruggedrongen ten opzichte 2002.


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die op de basisschool beginnen met een taalachterstand dit nauwelijks meer kunnen inhalen en dat voor- en vroegschoolse educatie een effectief middel is voor het wegwerken en tegengaan van achterstanden. Op de langere termijn draagt vroeg- en voorschoolse educatie bij aan minder schooluitval en betere loopbaanperspectieven van leerlingen. Het totale budget dat staatssecretaris Dijksma besteedt aan vroeg- en voorschoolse educatie loopt op tot ruim 210 miljoen euro in 2011.

De gemeenten voeren de maatregel uit. Zij krijgen hiervoor jaarlijks 20 miljoen euro.

Bron: De Zorgkrant
0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten