Bevolkingskrimp raakt ook grote steden financieel

De verwachte bevolkingskrimp tot 2025
Grote gemeenten krijgen geen last van bevolkingskrimp, met uitzondering van Maastricht. Toch zullen steden en groeigebieden ook financieel moeten bijdragen aan de problematiek rond krimp die in veel kleinere gemeenten wordt verwacht. Dat zeggen minister Van der Laan (VROM) en staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken).

Na een lange periode van groeidenken wordt krimp als probleem geaccepteerd en is een aanpak geboden. In juni 2009 werd de noodzaak voor een krimpfonds nog aan de kant gezet. Krimp zou namelijk nauwelijks effect hebben op de financiën van gemeenten, omdat de verdeelsleutels van het Gemeentefonds de bevolkingsdaling compenseren. Dit bleek toen uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Van der Laan en Bijleveld lijken toe te sturen op een aangepast financieringssysteem voor gemeenten. Het gemeentefonds in zijn huidige vorm is wellicht niet voldoende afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen. De focus zal volgens Bijleveld met name moeten liggen op bestuurlijke samenwerking.

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat solidariteit belangrijk is voor krimpregio’s. Dit blijkt uit het ‘position paper’ over demografische krimp dat 1 september is verschenen.

Bron: Binnenlands Bestuur


                                              

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten