Recessie raakt Amsterdam hard

De Amsterdamse economie staat er niet florissant voor, in Amsterdam staan de meeste indicatoren op rood. De arbeidsmarkt toont een gestage groei werklozen.

De werkloosheid in verschillende sectoren zal toenemen, het beroep op armoedevoorzieningen en de schuldhulp zal stijgen en voor sommige ondernemers wordt het zwaar om het hoofd boven water te houden. De gemeente neemt, waar mogelijk, maatregelen om de directe gevolgen van de crisis te verzachten.

De economische crisis leidt tot flink meer bijstandsklanten in Amsterdam. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) telde in de maand juli 37.688 mensen die een uitkering kregen.
Dat zijn er 2122 meer dan eind vorig jaar, liet de gemeente vrijdag weten.

Amsterdammers vinden minder snel werk, waardoor de uitstroom bij DWI ook stagneert. Verantwoordelijk wethouder Freek Ossel heeft zijn zorgen geuit over de nieuwe cijfers.

"Je ziet inderdaad de effecten van de crisis. Daar kunnen we niet omheen.'' Volgens hem is het aantal mensen dat een stagevergoeding krijgt, toegenomen. Dat zijn er 1255 sinds begin van het jaar.

"Deze mensen hebben wel een beroep op de bijstand gedaan, maar zijn met een stagevergoeding wel echt aan de slag bij en baas'', aldus Ossel.

Bron: z24

                                                              

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie plaatsen