Universiteiten vragen steun overheid om samenwerking uit te bouwen

De drie technische universiteiten van Eindhoven, Delft en Twente willen hun samenwerking in de 3TU.Federatie verder intensiveren en uitbreiden om te zorgen dat de Nederlandse kenniseconomie niet achterop raakt. Voorwaarde is wel dat de overheid het initiatief van 3TU jaarlijks steunt met een bijdrage van 65 miljoen euro. Dat schrijven de universiteiten in 'Ontwikkelingsplan 2009-2012' dat donderdag openbaar is gemaakt.


De drie TUs willen n onderwijsgemeenschap gaan vormen. Dat maakt het voor studenten mogelijk om te kiezen uit een breed onderwijsaanbod en onderdelen te kiezen die hen het meest aanspreken. Bovendien wordt overstappen van de ene naar de andere TU gemakkelijker.

Verder wordt op dit moment gewerkt aan n digitale leer- en werkomgeving voor de drie TUs. Hierdoor kunnen de drie TUs vakken en informatie snel en eenvoudig uitwisselen. Een andere ruil vindt plaats met virtuele collegezalen. In de nabije toekomst zullen videocameras de colleges registreren en kunnen studenten via internet of een videokanaal het onderwijs op afstand volgen. Het pendelen tussen de TUs behoort dan tot de verleden tijd.

Op onderzoeksgebied blijft 3TU investeren in een bundeling van excellent onderzoek rondom maatschappelijke themas zoals duurzame energie en high tech systemen. Ze willen echter de vijf bestaande Centres of Competence uitbreiden. Gedacht wordt aan onderzoeksgebieden met potentie, zoals toegepaste wiskunde, logistiek en bouw. Ook de zes in opbouw zijnde Centres of Excellence wil 3TU uitbreiden. In deze onderzoekscentra streven de beste onderzoekers, samen met nieuw aan te trekken tophoogleraren, naar afstemming en focus van het onderzoek.

De meerwaarde van deze samenwerkingsverbanden ligt in het creren van synergie en kritische massa. Noodzakelijk voor een goede kennisbasis en het versterken van de Nederlandse kenniseconomie. "Alleen door onze onderzoeksinfrastructuur gezamenlijk op internationaal concurrerend niveau te brengen, kan een braindrain worden voorkomen", zo waarschuwt 3TU.

Om de universitaire kennis optimaal te benutten, wil 3TU de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren en nieuwe bedrijvigheid door jonge technologische starters stimuleren.

Aan deze plannen hangt een kostenplaatje. Voor het vormen van n onderwijsgemeenschap en het uitvoeren van diverse nieuwe onderzoeksinitiatieven is 15 miljoen euro per jaar nodig. Met het op peil brengen en houden van de onderzoeksinfrastructuur is jaarlijks 40 miljoen euro gemoeid. Voor een meer intense samenwerking met het bedrijfsleven en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op basis van technologische kennis zou de overheid jaarlijks 10 miljoen euro bij moeten leggen.

Zonder een structurele financiele bijdrage van de overheid is de voorgestelde bundeling en schaalvergroting niet mogelijk, stelt 3TU. In dat geval zou Nederland op het gebied van onderwijs, onderzoek en kenniseconomie achterop raken in de wereld.

De universiteiten zeggen dat ze eventueel ook bereid zijn bestuurlijke aanpassingen door te voeren. Maar ze vinden dat eerst de overheid aan zet is. Hoewel de betrokken ministeries geregeld met 3TU praten over de voornemens, hebben ze tot dusver geen enkele toezegging gedaan.

Bron: TU Eindhoven

                                                     

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten