UvA-wetenschappers geven hun visie op proces Demjanjuk

John Demjanjuk in zijn jonge jaren

Vanaf begin november zal, naar het zich nu laat aanzien, de 89-jarige John Demjanjuk in München maandenlang terecht moeten staan op verdenking van medeplichtigheid aan moord op meer dan vijfentwintigduizend mensen.

Die moorden zijn in de maanden april tot en met juli 1943 gepleegd in het vernietigingskamp Sobibor. De 27.000 slachtoffers waren overwegend Nederlandse staatsburgers, die door het nationaalsocialistische bezettingsbestuur als jood waren gedefinieerd.

Enkele tientallen van hun nabestaanden zijn bereid gevonden op te treden als zogenoemde Nebenkläger (medeaanklagers), omdat zij zich daartoe moreel verplicht voelen. Zij hebben laten weten niet op wraak uit te zijn, maar gerechtigheid, waarheidsvinding en normexpressie als procesdoelen te beschouwen. Zij worden bijgestaan door een begeleidingsgroep van UvA, onder voorzitterschap van emeritus universiteitshoogleraar Abram de Swaan.

Deze begeleidingsgroep heeft tot nu toe voornamelijk achter de schermen gewerkt. Maar nu het proces nadert, treden de leden van de begeleidingsgroep naar buiten om studenten van de UvA en andere geïnteresseerden op grond van hun eigen expertise uit te leggen waar het volgens hen bij dit proces nu werkelijk om gaat.


Program: http://www.uva.nl/actueel/ma

dinsdag 6 oktober
Opening door drs. Job Cohen, burgemeester Amsterdam (onder voorbehoud)Prof. dr. Abram de Swaan, emeritus universiteitshoogleraar Sociale wetenschap: Inleiding Prof. dr. Harmen van der Wilt, hoogleraar Internationaal Strafrecht: Enkele straftheoretische bespiegelingen rond het proces-Demjanjuk.  Mr. Manuel Bloch, strafrechtadvocaat: Een aantal kanttekeningen bij het proces Demjanjuk door een strafrechtjurist Voorzitter: Harmen van der Wilt

dinsdag 13 oktober
Dr. h.c. Jules Schelvis, auteur van Vernietigingskamp Sobibor (1993) en eredoctor aan de UvA: Relaas van een overlevendeProf. dr. Johannes Houwink ten Cate, hoogleraar Holocaust- en genocidestudies: De transportlijsten Westerbork-SobiborVoorzitter: dr. Wichert ten Have, directeur van het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies en docent Nieuwste en Nederlandse geschiedenis

dinsdag 20 oktober
Prof. dr. Selma Leydesdorff, hoogleraar Oral history en cultuur: Waar gaat het om bij herinneringen, waarom zijn ze zo moeilijk?Frank van der Elst, secretaris van de Stichting Sobibor: Sobibor, de naoorlogse geschiedenis van een kampterrein; voetbalveld, trouwlocatie, monumentVoorzitter: prof. dr. Johannes Houwink ten Cate

Tijd en locatie: De lezingen vinden plaats van 20.00 tot 22.00 uur in zaal D 1.09, Oudemanhuispoort 4-6. De toegang is vrij.

Bron: UvA Persvoorlichting
                    

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten