Kabinet moet duidelijkheid scheppen over rechtszekerheid homopersoneelAfbeelding: Refoanders.nl


De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat in het onderwijs de vrijheid van seksuele voorkeur gelijk gewogen wordt aan de vrijheid van godsdienst. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling (awgb) botsen
deze twee grondrechten. In een brief die vandaag aan de Kamer gestuurd is, lijkt minister Ter Horst de oplossing van dit probleem verder naar de rechter te verwijzen. Weliswaar schrapt zij de 'enkele feit-'
constructie uit de wet, maar er blijft onduidelijkheid bestaan over de disbalans tussen twee grondrechten. “De AOb wil de garantie van de minister dat hiermee een einde komt aan de onduidelijkheid over de rechtszekerheid van onderwijspersoneel,” zegt voorzitter Walter Dresscher.


Rechtszekerheid
Morgen debatteert de Tweede Kamer over het schrappen van de ‘enkele feit-‘ constructie uit de awgb. De AOb vindt dat er ondanks een last minute-brief van het kabinet te weinig garanties zijn dat er in de toekomst geen spanning meer ontstaat tussen levensbeschouwing en seksuele geaardheid in het onderwijs. De Onderwijsbond verwacht dat de minister in het debat duidelijkheid schept over de positie van het personeel en scholen en hoe deze twee grondrechten zich tot elkaar verhouden.

Bron: AOb
 
                    

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten