Ierland zegt 'ja' tegen EU-verdrag


De Ierse stemmers hebben naar het zich laat aanzien ingestemd met het Verdrag van Lissabon dat het bestuur van de Europese Unie beoogt te hervormen. Dat meldden voor- en tegenstanders van het EU-verdrag vandaag op basis van eerste resultaten van het gisteren gehouden referendum.„Ik ben verheugd voor het land. Het lijkt op een overtuigende overwinning van het 'ja'-kamp," aldus de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Micheal Martin op de Ierse radio.
Ook de tegenstanders van het Verdrag van Lissabon gaan uit van deze uitslag. Een woordvoerder van de Coir-groep, een organisatie van tegenstanders van het EU-verdrag, zei dat „het lijkt op een 'ja'. Ik wil mijn sympathie en medeleven uitspreken naar al onze mensen die geweldige inzet hebben getoond en uiting hebben gegeven aan de liefde voor ons land."
Volgens de publieke radiozender RTE wijzen de eerste resultaten in kiesdistricten als Centraal en Noord-Oost Dublin op 56 procent voor het verdrag, terwijl de eerste indicaties in Galway in het westen van het land duiden op 63 procent voor 'ja'.
Ierland is het enige EU-land dat over ‘Lissabon’ een referendum houdt. Vorig jaar juni stemden de Ieren het weg. Na enkele tegemoetkomingen – waaronder de afspraak dat de Europese Commissie níet wordt verkleind, zodat elke lidstaat het recht houdt een lid voor te dragen – werd het ze gisteren opnieuw voorgelegd.
Het Verdrag van Lissabon treedt in werking als alle 27 EU-landen het hebben goedgekeurd. Behalve het fiat van de Ieren, ontbreken nog de handtekeningen van de (eurosceptische) presidenten van Polen en Tsjechië, Lech Kaczynski en Vaclav Klaus. De parlementen in beide landen hebben er wel mee ingestemd. In Tsjechië buigt het Constitutionele Hof zich nog over de vraag of het nieuwe EU-verdrag wel valt te rijmen met de eigen grondwet en de nationale soevereiniteit niet ondermijnt.
Bron:Reuters

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten