Werkgevers teleurgesteld over AOW-mislukking


De werkgeversorganisaties betreuren het mislukken van het AOW-overleg.

Verhoging van de pensioenleeftijd is nodig voor de toekomst van het land, aldus de werkgevers. Er moet een serieus antwoord komen op de vergrijzing. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland zijn voorstander van verhoging van de pensioen-leeftijd, maar niet voor degenen die thans 50 jaar of ouder zijn.

De verhoging zou dus over 15 jaar moeten ingaan. Dat ontziet de mensen die zich het meest ongerust maken, verbetert de dekkingsgraad van pensioenen, levert de overheid 4 mld. besparing op en geeft de samenleving de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Helaas is het niet gelukt om met de vakbonden hierover afspraken te maken. De vakbonden wilden van meet af aan geen wezenlijke stappen zetten om de leeftijd te verhogen. Hun plannen zijn gebouwd op drijfzand en leiden alleen in schijn tot een hogere pensioen-leeftijd en zijn om die reden niet aanvaardbaar. Het woord is nu aan het kabinet.

Bron: VNO-NCW

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten