Onderzoek naar verruiming voorlopige hechtenis
Minister Hirsch Ballin van Justitie onderzoekt of een verdachte in voorlopige hechtenis kan blijven als zijn strafzaak via snel- of supersnelrecht wordt afgedaan. Na de laatste jaarwisseling werden verdachten van geweldsmisdrijven en vernielingen voor het eerst via deze lik-op-stuk procedures afgestraft. Omdat het hierbij vaak om lichtere vergrijpen draait, kunnen de verdachten nu moeilijk in voorlopige hechtenis gehouden worden. Daardoor zou het ook lastig zijn om zaken snel af te handelen. Geweldplegers moeten eerst vrijgelaten worden om vervolgens een oproeping te krijgen.

De PVV en de VVD bepleitten vorige week in de Kamer dat de afdoening van een zaak krachtens snel- of supersnelrecht een wettelijke grond wordt voor voorlopige hechtenis. De minister wees in juni een dergelijke wetswijziging nog af, maar bleek tijdens het overleg toch bereid een onderzoek hiernaar te laten verrichten. VVD en PVV vinden de toezegging niet ver genoeg gaan: ze eisen onmiddellijke wetswijziging.

Het CDA wil dat (super)snelrecht ook toegepast wordt op paspoortfraudeurs en bolletjesslikkers, maar minister Hirsch Ballin vindt voor deze zaken de zogenoemde OM-afdoening beter geschikt.

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten