Prinses Máxima benoemd als ‘Speciale Advocate’ van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-MoonHare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is  maandag 21 september 2009, benoemd door Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon tot 'Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development'.

Het betreft een nieuwe functie voor de Prinses binnen de Verenigde Naties. De Prinses adviseert in deze functie niet alleen de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, maar zal zich ook wereldwijd inzetten om
financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. In veel landen is het voor veel mensen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten.

De Prinses houdt een toespraak in haar nieuwe functie op dinsdag 22 september in New York tijdens een bijeenkomst over financiën op de jaarlijkse vergadering van het Clinton Global Initiative.

Prinses Máxima zet in deze nieuwe functie het werk voort wat ze de afgelopen jaren heeft gedaan als lid van de VN-adviseursgroep voor een Toegankelijke Financiële Sector. Eind vorig jaar overhandigde de Prinses aan Ban Ki-Moon de aanbevelingen en 'key messages' die de groep heeft opgesteld. Deze 'key messages' dienen als leidraad voor wet- en regelgevers, toezichthouders, ontwikkelingspartners en de private sector om de toegang tot financiële diensten te vergroten.

Prinses Máxima zal als pleitbezorger de komende tijd in een aantal landen bij deze stakeholders de boodschappen opnieuw onder de aandacht brengen en op conferenties spreken over het belang van een toegankelijke financiële sector.

Als lid van de VN-adviesgroep voor een Toegankelijke Financiële Sector sprak Prinses Máxima met o.a. wetgevers en toezichthouders in verschillende landen over de belemmeringen voor het toegankelijk maken van financiële diensten. Belangrijke doelstellingen zijn het spaargedrag van mensen te bevorderen, systemen van kredietverstrekking te versterken, financiële transacties te vergemakkelijken en tegelijkertijd de consumenten voor te lichten en te beschermen tegen financiële risico's.

Bron: Koninklijk Huis


       

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten