Vaccinatie mexicaanse griep (H1N1) voor deel medisch personeel
Minister Klink heeft nauwkeuriger bepaald welk gezondheidspersoneel als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1).

Dit schrijft minister Klink vandaag in een brief aan de koepelorganisaties in de gezondheidszorg. Het gaat om gezondheidszorgpersoneel dat veel contact heeft met patiënten uit medische risicogroepen.

De volgende (beroeps)groepen komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie:

  • Zorgpersoneel in ziekenhuizen

  • Ambulancepersoneel

  • Huisartsen en huisartsenposten

  • Huisartsassistenten, ondersteunend personeel

  • Zorgpersoneel in verpleeg- en verzorgingshuizen

  • Zorgpersoneel in instellingen voor gehandicapten

  • Thuiszorgmedewerkers

  • Verloskundigen

De vaccinatie van gezondheidswerkers moet medische risicogroepen beschermen tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1).

Bestellen vaccin
Binnenkort krijgen de geselecteerde beroepsgroepen in de zorg een uitnodiging om vaccins te bestellen bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Het RIVM werkt aan een selectiecriterium voor zorginstellingen om te bepalen welk personeel in aanmerking komt voor een vaccin. Met het criterium kunnen zorginstellingen zelf vaststellen welke personeelsleden een vaccinatie krijgen.

Niet verplicht, wel verstandig
Minister Klink wijst erop dat vaccinatie niet verplicht is. Wel acht hij het verstandig dat zorgpersoneel, dat veel contact heeft met risicogroepen, zich laat vaccineren. De overheid stelt de vaccins gratis beschikbaar. Het vaccineren zelf wordt niet vergoed.

Overig zorgpersoneel
Omdat er door leveringsproblemen niet genoeg vaccins beschikbaar zijn, kunnen niet alle gezondheidswerkers in de eerste ronde ingeënt worden. Mogelijk komen de vaccins later ook beschikbaar voor zorgpersoneel dat minder contact heeft met risicogroepen. Dat hangt af van de levering van vaccin, de logistieke haalbaarheid en het verloop van de epidemie.

Bron: Ministerie van VWS2 Reacties >>REAGEER<<:

Anoniem zei

degriep is officeel als ziekte geschrapt als gevaarlijk, echter mag dat van farma niet in het nieuws

http://endtimes.punt.nl/index.php?r=1&id=553136&error=&wachtwoord=&archief=&tbl_archief=#form

Anoniem zei

Er staat een massale vaccinatie op stapel die de overheid mogelijk aan de gehele bevolking wil geven. Dit keer tegen de Mexicaanse griep. Is het wel slim om daar klakkeloos in mee te gaan?. Wij dragen u een aantal punten aan om in overweging te nemen. Wij raden u aan om zelf op onderzoek uit te gaan en u zeer goed te laten informeren. Alleen op basis van goede, eerlijke, betrouwbare en onafhankelijke informatie kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

De verborgen gevaren van vaccinaties :

http://www.leefbewust.com/vaccinaties.pdf (e-book)

Informing ALL Global Officials of the Inherent Dangers of the H1N1 Vaccination Program:

http://www.theshotheardroundtheworld.info/#top

Kritische informatie over griepvaccins:

http://www.griepvaccin.com/

http://www.fonteine.com/vaccinatie_mythe.html

http://www.leefbewust.com/themas/griep_vaccins.html

http://www.leefbewust.com/themas/varkensgriep.html

http://despuitblijfteruit.nl/krantenartikelen.html

http://www.leefbewust.com/themas/vaccinaties.html

http://www.hetechtenieuws.be/index.php/gezondheid/47/99-vaccinatie--schadelijk

http://www.thinktwice.com/studies.htm

http://www.fonteine.com/thimerosal.html

http://xandernieuws.punt.nl/?id=557677&r=1&tbl_archief=&

Een reactie posten