Zeldzame Kleine Dwergvleermuis voor de tweede keer gezien in Nederland


Zeewolde
Tijdens veldonderzoek dat Tauw uitvoert voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Diemen is de Kleine dwergvleermuis waargenomen. Een unieke gebeurtenis omdat dit pas de tweede keer is dat deze vleermuissoort in Nederland is aangetroffen.

De Kleine dwergvleesmuis is in de nacht van 9 op 10 september gesignaleerd tijdens veldwerk in de omgeving van Zeewolde (Flevoland). 'Tijdens een vleermuisinventarisatie hebben we samen met de Zoogdiervereniging het geluid van één exemplaar opgenomen', vertelt Lotte Schouten van de Tauw. 'En uit analyse van de opname door vleermuisexpert Herman Limpens bleek het inderdaad om deze soort te gaan. De Kleine dwergvleermuis is slechts eenmaal eerder waargenomen - dat was in Leersum in 2008 - en is dus een grote zeldzaamheid in Nederland.'

Vleermuisinventarisatie
Tauw voerde de vleermuisinventarisatie in opdracht van TenneT TSO uit voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven via Ens naar Diemen. Hiervoor is in augustus 2009 de startnotitie voor de milieueffectrapportage ter visie gelegd waarin een aantal zoekgebieden aangewezen is waarbinnen tracéalternatieven onderzocht worden.

Het is vrij uniek dat in dit stadium van een groot project een waarneming van de Kleine dwergvleermuis plaatsvindt. Normaal gesproken vindt onderzoek op detailniveau pas plaats als de tracéalternatieven bekend zijn. Tijdens het vervolgonderzoek zal gekeken worden welke effecten er mogelijkerwijs zijn op de Kleine dwergvleermuis; hier zal zo veel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Kleine dwergvleermuis
De Kleine dwergvleermuis is net wat kleiner dan de Gewone dwergvleermuis die meer algemeen voorkomt in Nederland. De Kleine dwergvleermuis jaagt vooral bij water, terwijl de Gewone dwergvleermuis een veel breder foerageergebied heeft. Beide soorten zijn ook te onderscheiden doordat ze op een verschillende frequentie roepen. De Kleine dwergvleermuis roept met een frequentie van 55 kHz, 10 kHz hoger dan de Gewone dwergvleermuis. Verder hebben de mannetjes van beide soorten ook duidelijk een verschillende baltsroep.

Bron: Tauw Group


                                                   

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten