Kabinet stelt marktwerking in onderwijs uit tot 2013


Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) Foto: Peter Hilz


Den Haag
Staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) wil de marktwerking in de volwasseneneducatie tot 1 januari 2013 uitstellen. Zij bereidt een wetswijziging voor. Dat heeft ze de gemeenten via een brief laten weten.


Op Prinsjesdag maakte het kabinet bovendien bekend dat bovenop de korting van 50 miljoen vanaf 2010, in 2011 nog eens 35 miljoen bezuinigd gaat worden op het educatiebudget.

Heldere termijn
In de Wet Participatiebudget is vastgelegd dat de oormerking voor educatie per 1 januari 2010 komt te vervallen en de bestedingsverplichting bij ROCs een jaar later.

De Kamer heeft dit destijds per amendement (31567, nr. 19) geregeld om een heldere termijn zonder afbouwperiode vast te stellen. Door deze keuzes nu te maken en vast te leggen kunnen alle betrokken partijen zich hierop voorbereiden, luidde de toelichting van de indieners Spies, Spekman en Ortega-Martijn.
De staatssecretaris van OCW wil hier nu van afwijken.

Educatie wordt gesoleerd
Voor gemeenten betekent de wijziging dat de schotten rond educatie in stand blijven en dat er tot 2013 geen vrije inzet van geld uit het participatiebudget mogelijk is. Door de educatiemiddelen te isoleren, kunnen gemeenten geen trajecten inkopen die inburgering en re-integratie combineren met educatie.

Bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen voor inburgeraars die eerst nog moeten alfabetiseren, zijn hierdoor lastiger te realiseren. Want het alfabetiseren is alleen maar mogelijk via het ROC.

Onzekerheid
Voor gemeenten komt de wijziging volkomen onverwacht. Verschillende regios zijn al ver met de aanbestedingsprocedure. Dit leidt tot veel onzekerheid.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat alleen contractuele verplichtingen die vr 15 september 2009 zijn aangegaan, kunnen worden nagekomen. De vraag is in hoeverre het ministerie dit kan opleggen aan gemeenten, zolang de huidige wet nog niet is aangepast.

Voorlopig is er nog enkel sprake van een voornemen tot wijziging van de wet, dat enkel via een brief is aangekondigd richting gemeenten.

Zie ook: Brief OCW aan gemeenten

Bron: VNG

                                                      

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten