Provincie Utrecht betaald € 57,9 miljoen voor ASR toren


Provinciale Staten Utrecht stemmen in met koop 'ASR toren'


Provinciale Staten van Utrecht hebben vandaag ingestemd met het kopen van de 'ASR toren'. De ASR toren is gelegen op kantorenpark Rijnsweerd in Utrecht en omvat circa 31.000 m2 kantoorruimte.

De kantoortoren wordt eind volgend jaar in eigendom overgedragen. De Provincie Utrecht neemt circa 70% van het kantoorgebouw zelf in gebruik. Met Fortis Bank (Nederland) N.V. wordt voor het overige gedeelte, ter grootte van circa 9.000 m2, een langjarige huurovereenkomst afgesloten.

De koopsom bedraagt € 82.750.000,-.

DTZ Zadelhoff heeft de Provincie Utrecht begeleid en geadviseerd bij de totstandkoming van deze transacties.

Bron: DTZ Zadelhoff

  

1 Reacties >>REAGEER<<:

De Nieuwsgier zei

De Nieuwsgier vind dit een opmerkelijke zaak in deze tijden van crisis en ziet dit zelfs als een vorm van staatssubsidie aan Fortis... Misschien zelfs wel oneerlijke concurrentie, dus Neelie...

• Fortis en ASR zijn één bedrijf zijn, sinds 2000 zijn zij reeds gefuseerd.
• Waarom wilt de provincie juist in deze tijden dat geld in een verhuizing steken en waarom juist dit pand en niet een nieuw bouw- of renoveer project dat veel mensen aan het werk zou houden?
• Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat alle betrokken partijen belang hebben bij een stevige en hoge koerswaarde van het aandeel Fortis?
• Het Pand is van Achmea, Fortis en Achmea hebben eerder al openlijk toegegeven niet de belangen van de klant als hoogste prioriteit te hebben, maar hun eigen winstbejag na te streven en zijn bereid samen te opereren, zie bijlage onder.
Bijlage
26 jun 2008 - Achmea en Fortis willen zich, anders dan Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en Aegon niet conformeren aan de norm die Jan Wolter Wabeke, de Ombudsman Financiële Dienstverlening, heeft gesteld voor het kostenniveau van nieuwe beleggingsverzekeringen.

Wabeke-norm
Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en Aegon zeggen zich wel te kunnen vinden in de zogenoemde Wabeke-norm, die moet gelden voor polissen die vanaf 1 januari van dit jaar zijn gesloten. Begin maart zei ombudsman Wabeke dat een nieuwe beleggingsverzekering jaarlijks maximaal 2,5% en in sommige gevallen 3,5% mag kosten, in een aanbeveling die een uitweg moest bieden uit de woekerpolisaffaire.

Richtsnoer
Het Verbond van Verzekeraars zegt zich niet met de zaak te bemoeien. 'Het is een zaak van de individuele maatschappijen.' Fortis wil de vrijheid om beleggingsverzekeringen aan te bieden die duurder zijn. 'Wij zien dat de Wabeke-norm rondzingt als richtsnoer in de markt', aldus een woordvoerder. 'Maar we conformeren ons niet per definitie. Natuurlijk moet je een goed verhaal hebben als je hogere kosten rekent. Maar de vrije markt moet zijn werk kunnen doen.'

Bron: Controllers Magazin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misschien was het wel een goedmakertje:
De Amersfoortse breekt met Achmea Arbo. De Fortis-dochter beeindigt de samenwerking met onmiddellijke ingang voor nieuwe klanten wegens ongewenste direct-mailacties van Achmea Arbo in samenwerking met direct-writer en zusterorgansiatie Centraal Bheer Achmea.

Volgens De Amersfoortse is een deel van haar klanten met een inkomensverzekering rechtstreeks benaderd door Centraal Beheer Achmea dankzij de medewerking van Achmea Arbo. De naw-gegevens van klanten met een per 1 januari 2006 expirerende inkomensverzekering werden door de arbodienst ter beschikking gesteld van de Apeldoornse direct-writer. Wij vinden dit een zeer ongewenste situatie. Gesprekken hierover hebben niet geleid tot een wijziging van de inzichten aan de kant van Achmea Arbo, aldus de Fortis-dochter.

Voor nieuwe inkomensverzekeringen is de samenwerking met Achmea Arbo met onmiddellijke ingang opgezegd; voor lopende inkomensverzekeringen respecteert De Amersfoortse de verplichtingen tot aan de eerstkomende contractsvervaldatum.
Bron: Verzekeringen Online

Een reactie posten