Software moet overstroming voorkomenAmsterdam
Software van informatici van de Universiteit van Amsterdam (UvA) maakt supercomputers nu direct inzetbaar bij aanstaande rampen. Het Instituut voor Informatica van de UvA heeft met Nederlandse en buitenlandse bedrijven opdracht gekregen van de Europese Unie om een succesvolle proef in de praktijk te brengen.


Tot nu toe speelden supercomputers nauwelijks een rol bij overstromingen. De informatieverzameling vanuit verschillende sensoren, integratie van data en de computersimulaties worden nu voor het eerst ingezet in de strijd tegen het water. Het project duurt drie jaar en behelst onder meer de ontwikkeling van software, koppeling met satellieten en computerconnecties en -simulaties.

De onderzoekers plaatsen verspreid over Europa speciale waarnemingsapparatuur (sensoren) op vulkanen, scheuren in de aardkorst en op (te) zwakke dijken en bruggen. Deze apparatuur stuurt via internet informatie naar computersystemen die met intelligente software conclusies kunnen trekken over het aanstaande gevaar.

Bij een aanzienlijke dreiging wordt vervolgens een supercomputer ingeschakeld die snel verschillende scenario's kan doorrekenen. Dit maakt duidelijk of, en zo ja, hoe een ramp zich kan voltrekken. Mocht een enkele supercomputer niet genoeg zijn dan is de Amsterdamse software ook in staat om direct andere supercomputers te hulp te roepen, of deze nu in Amsterdam, Londen, New York of Tokyo staan.

Dijkbewaking
Speciale aandacht gaat in de opdracht uit naar dijkbewaking. Bij dreigende situaties kan de waarnemingapparatuur risicovolle dijken snel identificeren en de dreiging nauwkeurig vaststellen. Bij wijze van proef worden dijken in Londen, Amsterdam en het Russische St. Petersburg bewaakt. In de testfaciliteit van de Nederlandse IJkdijk vormt een echte dijk een onderdeel van de proef.

Aan dit eScience-project nemen naast de UvA ook diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen deel: TNO ICT, Stichting Onderzoek Water, het Engelse HR Wallingford, het Poolse Cyfronet en Siemens uit Rusland.

Bron: UvA Persvoorlichting0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten