Hongerprobleem neemt wereldwijd toeAmbitieuze Millennium Doelstellingen om het aantal hongerlijders wereldwijd met de helft te verminderen dreigen niet te worden gehaald. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft hiervoor woensdag gewaarschuwd.

De FAO wijst er op dat het achterblijven bij de doelstellingen niet alleen het gevolg is van de financiële crisis. Al voordat die toesloeg was sprake van een ommekeer. De hulp nam af in plaats van toe. Investeringen in de landbouw slonken in plaats van stegen, een proces dat al een decennium gaande was. Het aantal ondervoede mensen nam gedurende al die tijd geleidelijk toe. Nu is het aantal hongerlijders wereldwijd tot het record van ruim een miljard opgelopen.


In de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig werd substantiële winst geboekt in de bestrijding van honger. In 1995 ging het mis en begon het aantal hongerlijders weer op te lopen. Nu is door de financiële crisis en de hoge voedselprijzen sprake van een record van 1,02 miljard mensen die stelselmatig niet genoeg voedsel krijgen.

FAO-directeur Jacques Diouf zegt dat in de bestrijding van honger het accent zou moeten liggen op voedselproductie. "Het is een kwestie van gezond verstand (...) dat landbouw de prioriteit moet krijgen, maar het tegenovergestelde is gebeurd."

In 1980 ging nog 17 procent van de hulp naar landbouw. In 2006 bedroeg dit percentage 3,8 procent en het is de afgelopen drie jaar maar mondjesmaat gegroeid.

De VN verplichtten zich in de Millennium Doelstellingen om vóór 2015 het aantal mensen dat honger lijdt en in behoeftige omstandigheden leeft met de helft te verminderen.
Bron: AP

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten