'McChrystal komt met drie opties voor Afghanistan'


Generaal Stanley McChrystal

De Amerikaanse commandant in Afghanistan, Stanley McChrystal, heeft in een nog geheim document de regering-Obama drie voorstellen voor versterkingen in Afghanistan gedaan. Er zou worden gedacht aan tachtigduizend tot tienduizend à vijftienduizend extra manschappen. Een compromis van veertigduizend zou de voorkeur hebben. Dat zeggen bronnen bij het Pentagon.

Het was de verwachting dat president Barack Obama woensdagmiddag met zijn nationale veiligheidsteam over de opties zou spreken. McChrystal zou in het document waarschuwen voor de corruptie in Afghanistan. Die zou iedere militaire oplossing kunnen dwarsbomen.

Volgens de bronnen zegt McChrystal dat de situatie in Afghanistan zo onvoorspelbaar is dat ieder voorstel op een mislukking kan uitlopen. Des te geringer het aantal extra troepen, des te groter evenwel de kans op mislukking, aldus de commandant.

Obama zei dinsdag dat hij in 'de komende weken' zal beslissen over een oorlogsstrategie en het aantal troepen dat daarvoor nodig is. Hij wees er op dat het niet alleen gaat om militaire en veiligheidsoverwegingen, maar ook om wederopbouw. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat het voornaamste doel van de Verenigde Staten is en blijft: "Uitroeiing van Al-Qaida en zijn extremistische bondgenoten die aanvallen op de Verenigde Staten en hun bondgenoten kunnen ondernemen."

Er zijn nu 67 duizend man Amerikaanse troepen in Afghanistan. Voor eind december arriveren er nog eens duizend Amerikanen.
Bron: AP

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten