Huidig CO² niveau goed voor 25 meter zeespiegelstijgingHet huidige peil aan CO2 in de atmosfeer ging historisch gezien gepaard met een zeespiegel die 25 tot 40 meter hoger is dan de huidige zeespiegel.

Wie op het Kempisch plateau woont - 50 tot 55 meter boven de zeespiegel - zit op een toekomstige toeristische toplocatie. Met die onheilspellende boodschap komen wetenschappers van de University of California in Los Angeles (UCLA). Ze hebben op de zeebodem sedimentstalen opgeboord die tot 20 miljoen jaar terug gaan.

In de periode dat het CO2-peil in de atmosfeer even hoog was als nu, lag de zeespiegel 25 tot 40 meter hoger. Er was geen ijskap op Antarctica.
De BBC wijdt een uitgebreid en zeer aan te raden artikel aan deze nieuwe wetenschappelijke gegevens.

400 ppm

Wellicht zullen we binnen een tiental jaar een CO2-peil van 400 ppm (deeltjes per miljoen) bereiken. Tot 14 miljoen jaar geleden was er evenveel CO2 in de atmosfeer, ondermeer door vulkanische uitstoot en door basaltvelden (vulkanisch magma aan de oppervlakte) in wat nu de Verenigde Staten zijn. De daling van het CO2-peil naar 180 tot 280 ppm daarna zorgde voor de vorming van de poolkappen en de ijszeeën.

Tot 6 graden warmer

De temperatuur bij 400 ppm CO2 was gemiddeld 3 tot 6 graden warmer dan nu. Als deze gegevens kloppen, zal de klimaatopwarming nog een heel stuk straffer zijn dan de meest pessimistische veronderstellingen.
Enkele dagen geleden kwamen Britse klimatologen met de onheilspellende boodschap dat Spanje en Italië tegen 2060 woestijngebied zouden zijn. Zij verwachtten een temperatuursstijging met 4 graden.

Maar 6 graden is andere koek. En een zeespiegelstijging tot 45 meter is op wereldschaal als de zondvloed.

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten