"Natuurlijke rijkdom neemt steeds sneller af"We slagen er voorlopig niet in het verlies aan natuurlijke rijkdommen op onze planeet af te remmen. Dat zeggen wetenschappers die deze week deelnemen aan een internationale conferentie over het thema in Kaapstad. Misschien kan een biodiversiteitspanel de wereld wakker schudden.

De internationale gemeenschap sprak in 2003 af het verlies aan dieren- en plantensoorten tegen 2010 duidelijk af te remmen. "Het is zonneklaar dat we die doelstelling niet zullen halen", zegt Bob Scholes, een onderzoeker van de Zuid-Afrikaanse Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek (CSIR) in een interview met de Zuid-Afrikaanse Zakenkrant Business Day. "Globaal genomen gaat het verlies steeds sneller."

Scholes is een van de organisatoren van Diversitas, een vierdaagse conferentie die zeshonderd biologen en andere wetenschappers samenbrengt in Kaapstad. De deelnemers willen onder meer een nieuw mondiaal systeem opzetten om de evolutie van de natuurlijke rijkdom te volgen en methodes uitwerken om beleidsmakers meer te doen inspelen op alarmerende trends. De conferentie handelt ook over specifiek Afrikaanse problemen: hoe kan natuurbehoud bijvoorbeeld beter verzoend worden met voedselproductie?

Voorlopig is het op veel plaatsen vechten tegen de bierkaai. Soorten sterven nu minstens honderd keer sneller uit dan voor het ontstaan van de mens, en het gaat almaar sneller. Het Europees Milieuagentschap (EEA) stelde in mei 2009 dat Europa er zeker niet in zal slagen tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit af te remmen.

Volgens de meest recente cijfers gaat 40 tot 85 procent van de leefgebieden en 40 tot 70 procent van de soorten in Europa er nog altijd op achteruit. Dat hangt vooral samen met het verdwijnen van vochtige gebieden en van graslanden.
Bron: IPS

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten