595 miljoen euro minder aan hulp aan armste landen

Den Haag
Nederland zal het komende jaar 595 miljoen euro minder aan hulp uitgeven dan voorzien. De armste mensen in ontwikkelingslanden worden zo dubbel gepakt: door de gevolgen van de economische crisis en door de afname van hulp, zo waarschuwt Oxfam Novib.

Ontwikkelingslanden worden extra getroffen door de crisis. Niet alleen drogen inkomsten uit handel en private geldstromen op, ook de wereldwijde hulp die door het teruglopen van andere geldstromen meer dan ooit nodig is dreigt terug te lopen.

Oxfam Novib directeur Farah Karimi: "Mensen in ontwikkelingslanden worden al onderuit gehaald door de crisis - ze verliezen werk, inkomen, kunnen geen medicijnen meer betalen en hun kinderen niet langer naar school sturen - en nu krijgen ze nog een trap na".

Het is heel wrang dat het hulpbudget met meer dan 10% krimpt. Hulp is harder nodig dan ooit om de mensen in ontwikkelingslanden door de crisis heen te slepen , aldus Karimi. Door de crisis zullen alleen al in 2009 tussen de 73 en 103 miljoen mensen meer in extreme armoede moeten leven dat is 5 6 keer de totale Nederlandse bevolking. Ieder jaar zullen door de gevolgen van de economische crisis 200- 400- duizend kinderen meer overlijden.

Ontwikkelingslanden stevenen af op een financieringstekort tussen de 352 en 635 miljard dollar. De steun die de G20 dit voorjaar heeft toegezegd, is volgens het Global Development Finance rapport van de Wereldbank onvoldoende om het tekort te dichten.

Het kabinet had vorige week bijna de deur opengezet om de klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden uit het hulpbudget te bekostigen. Daarmee zouden de armsten opdraaien voor de vervuiling die rijke landen hebben veroorzaakt. Dit is onacceptabel. Het kabinet moet blijven vasthouden aan de eis dat klimaatgelden niet uit het reguliere hulpbudget komen.

Er zijn veel creatieve manieren om de extra steun te mobiliseren die ontwikkelingslanden nu nodig hebben om de economische crisis aan te pakken, zo stelt Oxfam Novib. Zoals de handel in emissierechten, een heffing op valutatransacties of het aanpakken van belastingparadijzen.

Een andere optie is dat de rijkste landen een deel van de 178 miljard dollar aan SDRs (special drawing rights) die zij van het IMF hebben gekregen, overdragen aan arme landen. In de afgelopen maand heeft het IMF 285 miljard dollar aan SDRs, een reserve-eenheid van het IMF, uitgedeeld, maar slechts 7% ging naar de armste landen die de extra steun juist het hardst nodig hebben.

Bron: Oxfam Novib

                         

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten