Éen op twaalf gezinnen krijgt te maken met onvrijwillige werkloosheid

Éen op de twaalf huishoudens krijgt de komende periode te maken met onvrijwillige werkloosheid.

Dat is wat de FNV betreft het nieuws in de uitgelekte stukken van de Miljoenennota. Dertig procent van je inkomen verliezen en een onzekere toekomst ingaan, dat is niet niks, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius aan de vooravond van Prinsjesdag. Nu kan minister Donner eindelijk laten zien dat hij naast Sociale Zaken, ook minister van Werkgelegenheid is. De FNV komt vandaag met een aanscherping van het plan Samen de crisis te lijf. Daarmee kan Donner zijn voordeel doen, aldus Jongerius.


De FNV roept in het crisisplan het kabinet op om terug te gaan naar de oorspronkelijke deeltijd-ww, ook voor 2010. Dus met de boete voor de werkgever als hij alsnog ontslag aanvraagt. En zonder de maximering die nu geldt. De jeugdwerkloosheid moet veel slagvaardiger aangepakt worden. Jongerius: De jongeren hebben n onze hulp nodig, en niet morgen. Dus gas geven met dat Actieplan Jeugdwerkloosheid.
Geen visie
Dat het kabinet het komende jaar nog niet keihard gaat bezuinigen, is een goed teken. Maar over de ambtelijke groepjes die de bezuinigingen moeten invullen, is de FNV niet positief. Dit kabinet maakt geen keuzes. Je kunt toch niet een groepje ambtenaren het veld in sturen zonder richting te geven? In wat voor soort land willen wij wonen? In wat voor samenleving willen wij leven? Als je daar geen visie op hebt, ga je je blind staren op het financieringstekort. En dan zie je de mensen over het hoofd. Ik vind dat zorgelijk, aldus Jongerius.

Eerlijke verdeling
FNV-voorzitter Agnes Jongerius: Zonder taboes, zegt dit kabinet. Maar dan wat ons betreft wel met een aantal principes. Zoals de vervuiler betaalt: de bankensector moet dus meebetalen, vindt de FNV. Ook is het belangrijk om de lasten eerlijk te verdelen tussen bedrijfsleven en huishoudens. Jongerius: Dus, ik hoop dat het kabinet net als de FNV denkt: eerlijk delen, ook als het even tegen zit.

Bron: FNV / Miljoenennota 2009

                      

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten