Gemeenten kritisch over wetsvoorstel Kraken en leegstand

Den Haag
Het wetsvoorstel Kraken en Leegstand lost de problematische leegstand niet op. Daar is de VNG van overtuigd. Een kraakverbod voor alle gemeenten voegt niets toe, beter is lokale keuzevrijheid. Ook de Raad van State en het Actalcollege zijn uiterst kritisch.

De VNG waardeert het zeer dat problematische leegstand door de initiatiefnemers is geagendeerd. Wij zijn blij met alle extra instrumenten ter bestrijding van leegstand.

Bestrijd leegstand  
Het is goed om oorzaak en gevolg niet door elkaar te halen. Als de leegstand opgelost wordt, is een algemeen kraakverbod overbodig.

Een beter gebruik van de huidige wetgeving levert al veel op.
Denk daarbij aan:
Tijdelijke verhuurmogelijkheden uit Leegstandswet beter benutten  Meer faciliteiten voor gemeenten voor transformatie van gebouwen en herstructurering (zoals onteigenen voor sloop/herstructureren) Leegstandsheffing opnemen in Leegstandswet
Disproportioneel
Het wetsvoorstel schiet met het kraakverbod zijn doel voorbij. De overlast van kraken is zeer beperkt en de proportionaliteit van de voorgestelde aanpak is niet onderbouwd, zoals ook de Raad van State al concludeerde.

Extra uitvoeringskosten
Het voorgestelde instrumentarium stelt extra eisen aan gemeenten en leidt tot extra bestuurlijke drukte en nog meer regelgeving. Voorkom opeenstapeling van wetten en onnodige uitvoeringskosten, waarschuwt de VNG. Het financieel aanpakken van de eigenaar heeft meer effect dan weer een verordening en meer plichten op het gebied van handhaving.

Meer informatie
VNG-reactie op wetsvoorstel Kraken en Leegstand (VNG, september 2009) Actal-advies op wetsvoorstel kraken en Leegstand (Adviescollege toetsing administratieve lasten, december 2008)

Bron: VNG

Lees ook:
Krakers: Nieuwe kraakwet slecht doordacht

                                              

                                                

Bookmark and Share

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten