CIA directeuren vragen Obama onderzoek naar verhoren te stakenWashington
Zeven voormalige directeuren van de Amerikaanse inlichtingen dienst C.I.A. hebben President Obama vrijdag per brief verzocht het nieuwe onderzoek naar de verhoren van terreurverdachten te staken, hun pleidooi is dat de bescherming van de nationale veiligheid ernstig in gevaar komt wanneer dit onderzoek plaats zal vinden.

In de brief aan president Obama schreven de vroegere C.I.A. directeuren dat de gevallen die al onderzocht zijn voor aanklagers geen aanleiding gaf verder onderzoek in te stellen. Het heropenen van een onderzoek op basis van een wijziging in het politieke klimaat, zal op onze medewerkers wellicht het effect hebben dat zij waarschijnlijk minder grondig te werk gaan, omdat zij er in hun achterhoofd rekening mee houden zich er later weleens voor te moeten verantwoorden tijdens een juridische procedure.
De voormalig C.I.A. directeuren schreven ondermeer in hun brief aan Obama: "De mannen en vrouwen die in het tijdperk van 9/11 hun belangrijke inlichtingenwerk doen in de strijd tegen terreur, willen erop kunnen vertrouwen dat hun regering achter hen staat, de nationale veiligheid is voor ons prioriteit nummer één."

De directeuren kondigden aan dat het nieuwe onderzoek zal leiden tot de openbaring van gevoelige informatie zoals bijvoorbeeld de methoden die de inlichtingendienst gebruikt. Deze informatie zou terroristische organisaties als al Qaeda in de kaart spelen. Verder zullen buitenlandse inlichtingendiensten van ons denken dat we geen geheimen kunnen bewaren en dat kan een nadelig effect hebben op de internationale samenwerking die tussen veel inlichtingendiensten plaatsvind. Het zal ook een extra kostenpost meebrengen want er zullen waarschijnlijk meer gevallen voor het onderzoek in aanmerking komen dan het handjevol zaken waar we het nu over hebben.
Het protest van de zeven voormalige directeuren komt overeen met uitspraken van de huidige directeur, Leon E. Panetta, die tevergeefs heeft geprobeerd het nieuwe onderzoek aan te vechten.

Het Witte Huis gaf vrijdag aan geen commentaar te hebben op de brief. Een woodvoerder verwees voor informatie naar het ministerie van Justitie.


"Het besluit tot  herziening van het onderzoek aangaande de wellicht onwettige verhoren is geheel in overeenstemming met de plicht van een procureur-generaal, namelijk het onderzoeken van feiten en het volgen van de wet," zei Matthew Miller, woordvoerder van het openbaar ministerie. "Zoals hij eerder al duidelijk gemaakt heeft, zal het ministerie van Justitie niemand vervolgen die ter goede trouw gehandeld heeft, binnen de kaders van de wet en de regels omtrent het verhoren van een terreurverdachte."

De brief aan president Obama werd ondertekend door Michael V. Hayden en Porter J. Goss, die onder president George W. Bush directeur waren. Door George J. Tenet, die werd aangesteld onderr president Bill Clinton en in functie gehouden werd door president Bush Jr. Ook tekende John M. Deutch en R. James Woolsey, die beiden ook onder president Clinton dienden evenals William H. Webster, die was tijdens president Ronald Reagan's periode en die van president George Bush Sr. directeur van de inlichtingendienst en tot slot plaatste ook James R. Schlesinger, onder president Richard M. Nixon voorman van de C.I.A., zijn handtekening op de brief gericht aan president Barack Obama.

Bron: New York Times
Bookmark and Share

                   

                                                  
                      

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten