Waarom Saban B. vrij rondloopt

De verdachte, Saban B.

Op 16 september 2009 heeft De Telegraaf een artikel gepubliceerd met als kop ‘Alarm om gevluchte topcrimineel’.

De zaak die in het artikel aangehaald wordt draait om verdachte Saban B. In dit artikel wordt verwezen naar de beslissing van het gerechtshof in Arnhem van 4 september jl. om Saban B. wegens persoonlijke omstandigheden, onder voorwaarden, vrij te laten voor een periode van zeven dagen.

Hoe is het hof tot deze beslissing gekomen?
Saban B. werd op 11 juli 2008 door de rechtbank Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar voor onder andere mensenhandel. Tegen dat vonnis ging Saban B. in hoger beroep bij het gerechtshof te Arnhem.

In afwachting van de behandeling van zijn zaak in hoger beroep vond op 4 september jl. een zitting plaats. Bij monde van zijn raadsman heeft Saban B., die inmiddels ruim 2,5 jaar in voorarrest zat, verzocht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn voorlopige hechtenis te onderbreken. De advocaat generaal stemde onder voorwaarden in met het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis voor een periode van enkele dagen, welk standpunt ook al naar aanleiding van een eerder verzoek was ingenomen.

Het gerechtshof heeft het verzoek toegewezen, mede omdat Saban B. volgens de wettelijke bepalingen meer dan de helft van de door de rechtbank opgelegde straf al in voorarrest had uitgezeten. Ook nam het gerechtshof in aanmerking dat de zaak pas in de loop van 2010 tot een afronding zal komen. Wel moest Saban B. zijn paspoort inleveren en zich dagelijks op het politiebureau melden. Aanvankelijk hield Saban B. zich aan die voorwaarden.

Tijdens een raadkamerzitting van het gerechtshof op 10 september 2009 heeft het Openbaar Ministerie verzocht de schorsing voortijdig op te heffen. Volgens het hof is echter niet aannemelijk geworden dat Saban B. de gestelde voorwaarden op dat moment al overtreden had. Het hof heeft die vordering toen afgewezen. Bij beschikking van 15 september jl. heeft het hof de verdere gevangenhouding van Saban B. alsnog bevolen, toen deze een van de voorwaarden alsnog niet bleek na te komen. Het strafproces tegen Saban B. zal ongeacht zijn afwezigheid worden voortgezet.

Bron: De Rechtspraak
Bookmark and Share

                                                    

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten