Komeet die dino's uitroeide spaarde de oceanen. Binnen 100 jaar weer volop leven in het water


De fossiele kleilagen van Kulstirenden op het Deense eiland  Zealand

De komeet die 65 miljoen jaar geleden op de aarde insloeg was zoals iedereen weet geen goed nieuws voor de dinosaurussen. Deze kolossale dieren stierven dan ook massaal uit aan de destructieve gevolgen van de inslag.

Maar ook voor de kleinere levensvormen was dit een zware klap, zelfs algen en andere micro-organismen die zeer belangrijk zijn voor het primaire productieproces van o.a. voedsel in zeeen en oceanen kregen het zwaar te verduren, zij stierven bijna uit. Waarschijnlijk doordat de atmosfeer geen zonlicht meer doorliet door alle stofdeeltjes die na de inslag als een deken om de aarde heen lagen. Hierdoor kon er geen fotosynthese meer plaatsvinden, dat essentieel is voor deze levensvormen.

Nu is er nieuw bewijs, gepubliceerd in Science, dat aantoont dat het primaire productieproces in het water al binnen een eeuw weer bijna op het niveau van voor de inslag was. Een analyse van sedimenten aan de kust van Denemarken toont dat aan.

Julio Sepúlveda, een geoloog-chemicus aan het Massachusetts Institute of Technology, daarvoor werkzaam aan de Universiteit van Bremen, Duitsland, en zijn collega's bestudeerde een laag fossiele klei van ca. 37cm. in Kulstirenden op het Deense eiland Zealand.

De kleilaag is zo'n 10.000 jaar na de komeet inslag afgezet en is opvallend compacter dan de meeste andere zogenaamde 'grens-lagen' die elders in de wereld gevonden zijn. De compactheid is erg belangrijk, zei Dr. Sepúlveda, omdat dit een meer preciese weergave geeft van de chemische veranderingen door de tijd heen.

De wetenschappers analyseerden de sedimenten op aanwezigheid van algen en andere organismen.
"In principe kijken we naar fossiele moleculen, een grote hoeveelheid van de primaire productie komt van deze micro-organismen. De meeste van hen laten geen fossiel na, maar wat wij wel kunnen bekijken zijn de overblijfselen van organisch materiaal door middel van chemische analyse."

Algen laten bepaalde sporen van organisch materiaal na. Ook verspreiden zij isotopen van koolstof en stikstof. Bacterien laten heel andere sporen na. In de eerste sub-lagen die de wetenschappers onderzochten vonden zij veel bewijs voor de aanwezigheid van bacterien, maar slechts weinig sporen die op de aanwezigheid van algen wezen. Dit suggereert dat vlak na de inslag van de komeet de algenproductie zo goed als verdwenen was.

Toen de wetenschappers één laag verder onder de loupe namen, kwamen zij er echter achter dat de algenproductie alweer aan het toenemen was.
Dr. Sepúlveda zei dat de bevindingen aantonen dat "de meest dramatische terugval in de algenproductie slechts van korte duur geweest moet zijn, maar dat het herstelproces van de oceanen en in het bijzonder in erg diepe wateren, veel langer heeft moeten duren."

De volgende stap voor de wetenschapper is het zoeken naar tekenen van het herstelproces van algen op andere plekken in de wereld waar deze grens-lagen te vinden zijn. Zo'n plek is er bijvoorbeeld in Tunesie, waar de kleilagen nog compacter dan de Deense zijn. "Tunesie zou een fantastiche plek zijn om te onderzoeken," aldus Sepúlveda.
Bron: New York Times

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten