Regels huwelijksmigratie en inburgering moeten aangescherpt


Ministers van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) en Hirsch Ballin (Justitie) hebben een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de regels voor inburgering en gezinsmigratie aan te scherpen.

Centraal staat hierbij het bestrijden van fraude en het verhogen van participatie. Eén van de maatregelen is het verhogen van de minimum leeftijd van 15 naar 18 jaar voor de erkenning van huwelijken die in het buitenland zijn gesloten.
De integratie van huwelijksmigranten blijft achter volgens het kabinet. Wel is de deelname van deze migranten aan de arbeidsmarkt met vijf procent gestegen naar 25 procent. Vergeleken met Nederlanders blijven ze wel achter; de arbeidsparticipatie van Nederlanders is 67,5 procent.

De maatregel om de leeftijd te verhogen naar achttien jaar heeft als doel het voorkomen van gedwongen huwelijken en uithuwelijking. Naast de huwelijksmigratiemaatregel wil het kabinet de volgende maatregelen nemen.


Bestrijding van fraude en misbruik.Versterken van inburgeringsmaatregelen voor en na binnenkomst in Nederland. Versterken van emancipatie van huwelijkspartners.Tegengaan van huwelijksdwang, huwelijken tussen neven en nichten en polygamie.
 
Bron: Nicis Institute

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten